Att höras synas i konkurrens av andras viktiga budskap

Vilka är de största skillnaderna med att arbeta med ett ideellt varumärke jämfört med ett mer kommersiellt? Camilla Svedberg arbetar som Head of Communication på Reach for Change och kommer på Varumärkesdagen den 18:e januari att medverka i en paneldiskussion med temat Idédrivna varumärken. Vi fick en pratstund med Camilla inför konferensen där hon bla förklarar ifall det finns skillnader i varumärkeshantering i den ideella sektorn jämfört med den kommersiella sidan.

Skulle du kunna presentera dig själv och ditt arbete på Reach for Change?

Jag heter Camilla Svedberg och är global kommunikationschef på Reach for Change. Vi är ett litet men oerhört effektivt kommunikationsteam och det innebär att jag har ett helhetsansvar för alla frågor som rör kommunikation, allt från strategi och varumärke till operativt PR- och påverkansarbete, innehåll och paketering av kommunikationsaktiviteter i både traditionella och digitala kanaler. 

Vilka är de största skillnaderna med att arbeta med ett ideellt varumärke jämfört med ett mer kommersiellt?

Det finns såklart både många likheter och skillnader. En skillnad skulle jag säga är att alla medarbetare är 100% värderingsstyrda och drivs av ett gemensamt syfte och mål att skapa samhällsförändring. Jag får möjlighet att varje dag jobba med kommunikation som bidrar till samhällsförbättring och en bättre värld för barn och unga och bara det räcker och blir över till varför man ska gå upp ur sängen på morgonen. En annan aspekt är att det krävs mycket kreativitet för att så smart och effektivt som möjligt bygga ett starkt varumärke, vilket är otroligt spännande och givande. Det finns inte samma möjligheter att alltid köpa synlighet utan vi behöver vidga synfältet för att bygga ett trovärdigt och hållbart varumärke.

Vilka är de största skillnaderna i varumärkeshantering i den ideella sektorn mot den kommersiella sidan?

Det är inte några större skillnader mellan ett ideellt varumärke jämfört med ett kommersiellt. Det är lika viktigt för oss att bygga ett starkt och trovärdigt varumärke för den målgrupp som vi vill nå. Det är genom att bygga ett starkt varumärke och kännedom om det vi gör som vi kan skapa ännu större impact och driva den förändring vi vill se i samhället.

Hur undviker man att en ideell organisation inte betraktas för kommersiell?

Jag skulle vilja vända på frågan genom att utmana vad det innebär att vara “för kommersiell”. Vi måste till en viss grad vara kommersiella för att nå ut till våra målgrupper och vara ett attraktivt varumärke. Däremot så får man aldrig tappa fotfästet om vilken samhällsförändring man vill nå och hela tiden hålla fast sin förändringsteori. Det tror jag är nyckeln.

Konkurrerar man mot andra liknande organisationer som också arbetar med viktiga frågor och behöver resurser – eller hur tänker man?

Vi på Reach for Change tror väldigt starkt på samverkan och att stärka varandra istället för att agera som konkurrenter. Det är en stor skillnad i vår sektor att vi är alla värderingsstyrda och vi drivs av att skapa en bättre värld, även om vi gör det på olika sätt och fokuserar på olika utmaningar. Men vi ser många synergier och samarbetsmöjligheter för att skapa ringar på vattnet och nyttja de innovativa idéerna och lösningarna och den otroliga kraft som finns i den ideella sektorn. Vi blir starkare tillsammans. Vi har bland annat samarbetat med Rädda Barnen och Bling Startup i Sverige och dessutom både i Sverige och globalt ingår vi i flera samverkansgrupper och nätverk där vi gör gemensamma insatser för att skapa förändring.