De nominerade för 2022!

SIGNUMPRISET uppmärksammar varje år ett nordiskt företag som utmärker sig i sitt långsiktiga arbete med att vårda sitt varumärke – både kommunikativt och juridiskt. Till 2022 års pris är de nominerade varumärkena; BabyBjörn, Hövding, Semper och Vattenfall!

De ska tävla om detta prestigefyllda varumärkespris som nu ska delas ut för 27:e gången.

– Årets nominerade är alla framgångsrika och välkända varumärken men inom helt olika branscher. Det äldsta är över 100 år gammalt och det yngsta 15 år – alla fyra bevis på att det lönar sig att arbeta strategiskt med sitt varumärke. Det bäddar för ett spännande arbete för juryn att utse en vinnare, säger Gunnar Berenmark, sekreterare i juryn.

Sedan starten 1995 som priset delats ut, har varumärkesarbetet hos hundratals nordiska företag hårdgranskats av en oberoende jury bestående av mycket kunniga och erfarna marknadsförare, jurister och akademiker. De nominerade bedöms utifrån en rad kriterier om hur företaget förmedlar varumärket, dess långsiktiga utveckling och hur man juridiskt skyddar det från intrång.

2022 års vinnare tillkännages på Varumärkesdagen den 20 januari.

Vi önskar alla nominerade lycka till!


Om Signumpriset®
Signumpriset är instiftat för att öka de nordiska företagens konkurrenskraft och medvetenhet om vikten av ett aktivt arbete med varumärken. Priset uppmärksammar och belönar det nordiska företag som bäst förvaltar och vårdar sina varumärken. Priset sätter den långsiktiga planeringen och vården av varumärket i centrum. Signumpriset har delats ut sedan 1995 i samband med arrangemanget Varumärkesdagen®. Priset är instiftat av Groth & Co, ett konsultföretag inom immaterialrätt. Från och med 2002 är namnbyrån Skriptor Zigila medarrangör. Vinnaren utses av en oberoende jury som är sammansatt av marknadsförare, forskare och juridiska specialister ifrån media och marknadsföringsbranscherna. De nominerade bedöms utifrån en rad kriterier som innefattar konkreta exempel hur företaget förmedlar varumärket i text och bild till anställda och kunder, dess långsiktiga utveckling och även hur man juridiskt skyddar det från intrång.