De nominerade för Signumpriset 2024 är…

SIGNUMPRISET uppmärksammar varje år det nordiska företag som utmärker sig i sitt långsiktiga arbete med att vårda och förvalta sitt varumärke – både kommunikativt och juridiskt. De nominerade för 2024 års varumärkespris är Axfood, If, SBAB, SOS International och Stockholms Stadsmission!

– Årets nominerade till Signumpriset visar med all önskvärd tydlighet att starka varumärken skapar både framgång och värden i vitt skilda verksamheter, i många dimensioner och för många människor. Alla fem nominerade har gemensamt inte endast att de passerat nomineringskravens trånga nålsöga och uppfyller prisets sex kriterier – de har på olika sätt en betydelsefull och positiv inverkan på många människors liv, i nöd och/eller lust, vilket ställer höga krav på utförande, konsekvens och trovärdighet i varumärkesarbetet. För juryn blir det en spännande utmaning att utse en vinnare bland dessa starka kandidater, säger Gunnar Berenmark, varumärkesdesigner och sekreterare i juryn.

Signumprisets bedömningsgrunder är:

1. Finns det en genomtänkt och långsiktig varumärkesstrategi? 
2. Finns det en enhetlig och klar linje vid varumärkesexponeringen? 
3. Kvalitet på företagets varumärkesmanual/-er? 
4. I vilken omfattning har företaget skyddat/registrerat sina varumärken? 
5. Vilken strategi finns för varumärkesskyddet och vid intrång? 
6. Var i företaget ligger varumärkesansvaret?

2024 års vinnare tillkännages på Varumärkesdagen den 18 januari.

Vi önskar alla nominerade lycka till!

Mer om Signumpriset och tidigare vinnare: https://signumpriset.se/

Om Signumpriset®
Signumpriset är instiftat för att öka de nordiska företagens konkurrenskraft och medvetenhet om vikten av ett aktivt arbete med varumärken. Priset uppmärksammar och belönar det nordiska företag som bäst förvaltar och vårdar sina varumärken. Priset sätter den långsiktiga planeringen och vården av varumärket i centrum. Signumpriset har delats ut sedan 1995 i samband med arrangemanget Varumärkesdagen®. Priset är instiftat av Groth & Co, ett konsultföretag inom immaterialrätt. Från och med 2002 är namnbyrån Skriptor Zigila medarrangör. Vinnaren utses av en oberoende jury som är sammansatt av marknadsförare, forskare och juridiska specialister ifrån media och marknadsföringsbranscherna. De nominerade bedöms utifrån en rad kriterier som innefattar konkreta exempel hur företaget förmedlar varumärket i text och bild till anställda och kunder, dess långsiktiga utveckling och även hur man juridiskt skyddar det från intrång.