En varumärkesresa mot fossilfrihet

Hur ska man arbeta med syfte och mål för att stärka relevans och förtroende? Carolina Pozzolini arbetar som Director Brand Communications på Vattenfall och är aktuell som en av talarna på Varumärkesdagen den 18 januari i Stockholm. Där kommer hon att dela med sig av en varumärkesresa som genomsyras av hållbarhetsfrågor. Hon kommer även att berätta om de strategiska val som har gjorts på vägen till ett av Sveriges högst värderade varumärken. Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Carolina inför konferensen där hon bla förklarar hur Vattenfall arbetar för att stärka relevans och förtroende samt vad deltagarna kan tänkas ta med sig efter hennes presentation.

Vad kommer du att prata om på Varumärkesdagen?

Jag kommer att dela några av det viktigaste strategiska nedslagen under Vattenfalls varumärkesresa, före, under och efter lansering av vårt syfte, fram till idag. Resan i sig är unik, men sättet och metoden kan fungera på vilket annat bolag som helst. Ett centralt element har varit vårt syfte och målbild. Det har skapat en plattform för oss att både stå ut från andra aktörer i vår kategori. Ibland med en oväntad tvist.

Kan du berätta lite mer om Vattenfalls varumärkesresa?

En på många sätt extraordinär resa som i sin helhet visar hur affär och varumärke är två sidor av samma mynt. Den positiva utvecklingen av vårt varumärke och KPIer har helt och fullt sin utgångspunkt i en hållbar affärsstrategi. Det vi ser idag är en effekt av hur en stark och tydlig gemensam målbild kan driva både affärsnytta och varumärkesutveckling.

Hur arbetar ni för att stärka relevans och förtroende?

Vi ägnar mycket tid och kraft åt att lyssna och analysera omvärlden, både på kort och långsikt. All vår kommunikation börjar i insikt. Hos mig finns ett team som är dedikerat och har till uppdrag att säkerställ att vi alltid börjar med datainsamling och analys. Att trendspana, lyssna till kunder och andra aktörer på vår marknad ligger till grund för all vår utveckling och är helt centralt i den kreativa processen. Internt ligger vi väldigt nära vår affär, R&D och framför allt vårt strategiteam. Vi jobbar i symbios och växelverkan.

Vad är extra viktigt att tänka på när man arbetar med ett av Sveriges högst värderade varumärken?

Slappna aldrig av! Fortsätta utmana och våga utveckla utanför det förväntade. Håll kvar i kärnan men konstant ifrågasätta hur vi fortsatt kan vara relevanta för människor, företag och samhället i stort.

Det var inget lätt beslut att gå från det oerhört starka målet om ett fossilfritt liv inom en generation till vårt nya mål om fossilfrihet. Men samtidigt en nödvändighet för att säkerställa att vi både är trovärdiga, vi kan inte prata om en generation hur länge som helst, tillsammans med att våra strategiska ambitioner som koncern påskyndats.    

Vad hoppas du på att deltagarna tar med sig efter er presentation?

Förhoppningsvis sprida kunskap och inspiration till andra med motsvarande utmaningar. Resan i sig är unik, men förhållningsätt och metod kan tillämpas på vilket annat bolag som helst.

Finns det någon annan talare på Varumärkesdagen 2024 som du är nyfiken på?

Alla är intressanta. Jag är lite extra nyfiken på både Ericsson och Rosie Kropp, men även Sandra Philström då vi har diabetes i familjen, så mitt hjärta klappar lite extra för den frågan.