Hur ser framtidens matbutik ut?

Hur kan dagligvarubutiker och butiksupplevelser se ut om 10 år? Ann-Katrin Tottie arbetar som Director Brand & Insight på ICA Gruppen och är aktuell som talare på Varumärkesdagen 2023. I Pool B Branding kommer hon att prata om hur framtidens matbutik ser ut och hur man möter kundernas förändrade behov. Vi passade på att ställa några frågor till Ann-Katrin där hon bla berättar hur matbutiken har förändrats de senaste åren, vilka omvärldsfaktorer som påverkar utformningen och vad deltagarna på konferensen kan ta med sig efter hennes presentation. 

Vad kommer du att prata om på Varumärkesdagen 2023?

Jag kommer prata om vilken roll den fysiska matbutiken kommer ha framåt. Vilka faktorer som driver förändringen och hur konsumenternas behov och ambitioner påverkar den fysiska matbutiken.  

Hur har matbutiken förändrats de senaste åren?

Matbutiken har gått ifrån att vara en servicefunktion i samhället till en upplevelse i ett större sammanhang i människors liv. Människors relation till matbutiken ändras historiskt snabbt beroende på vilken tid vi är i – under pandemin ville vi handla säkert och tryggt, medan i tider med hög inflation så handlar vi mat utifrån vad plånboken tillåter. Snabba förändringar ställer krav på matbutiken att snabbt ställa om sitt serviceerbjudande och utbud.

Vilka omvärldsfaktorer påverkar utformandet av butiker?

Det finns åtminstone tre större påverkansfaktorer som kommer förändra den fysiska butiken framåt. Det är teknik, hållbarhet och demografi/polarisering. Teknikutvecklingen skapar nya kundbehov men även möjligheter i den fysiska butiken och att förstå hur data används på ett relevant sätt är avgörande framåt. Hållbarhet är en hygienfaktor framåt och ställer nya krav på den fysiska matbutiken där tekniken/data är en viktig komponent i lösningen. Den fysiska butiken behöver även förstå människors olika förutsättningar, demografi och kanske den alltmer polariserade uppfattningen av verkligheten.

Hur kommer en butiksupplevelse att se ut i framtiden?

Den kommer se väldigt olika ut beroende på vilket behov kunden har. Butiksupplevelsen kommer i större utsträckning att behöva anpassa sig efter kundens specifika drivkrafter och ambitioner, och även flyta samman med tjänster och service som förenklar kundernas liv.  

På vilket sätt har kundernas behov förändrats över tid?

Konsumenten har fått så många fler möjligheter att handla när, hur och vart man vill – vilket såklart ställer nya krav på aktörerna inom handeln. Kundernas behov är mer olika – vi tycker inte lika, vi vill handla på olika sätt, de yngre konsumenterna är historiskt sparsamma. Att förstå sina kunder, nyttja kundinsikter på ett relevant sätt och att snabbt kunna ställa om till kunders behov kommer att vara avgörande framåt.

Finns det någon annan talare på Varumärkesdagen som du är nyfiken på?

Det finns väldigt mycket intressant i programmet men jag är extra nyfiken på Volvo Cars varumärkesresa och Madeleine Lassoued som talar. Det ser jag fram emot!

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig efter din presentation?

Förståelse att vi är i en tid av stor omställning och att vi behöver hitta nya lösningar för att framåt kunna vara både relevanta och långsiktigt hållbara. Svaren på dagens utmaningar finns inte i historiken utan i nytänkandet för morgondagen.