Läs hela programmet för Varumärkesdagen 2023

“Framtidssäkra till varumärkesarbete” – Vi är mycket stolta över att kunna presenta programmet för Varumärkesdagen 2023! Varumärkesarbete blir allt viktigare i takt med digitalisering, kriser och ett ansträngt ekonomiskt läge. Det är angeläget att nå ut till konsumenter, kunder och andra intressenter med rätt budskap och känslor. Organisationer måste därför ligga före och tänka strategiskt och agera i tider när allt fler har starka åsikter och landskapet förändras.

På Varumärkesdagen får du möjligheten att lyssna till bland andra Jonas Colliander, forskare på Handelshögskolan i Stockholm om trender och förändrade köpbeteenden i spår av kris och digitalisering. Karin Nyman, från SAS berättar om vägen tillbaka efter pandemin och de förändrade förutsättningar som skett de senaste åren. Dessutom kommer Ann-Katrin Tottie från ICA Gruppen och berättar om hur framtidens matbutik kommer se ut och vad kunderna egentligen önskar sig.

Under dagen får du lyssna till många olika case, från bland annat Håll Sverige Rent, där Johanna Ragnartz berättar om hur man vitaliserar ett gammalt varumärke och behoven av mål och styrning samt att nå ut i bruset utan pengar. Från Telia Company gästas vi av Kirsi Ekström som berättar om hur vi skyddar varumärken.

I tider av konkurrens och miljömedvetenhet, gäller det att hålla sig inom ramen för vad som är tillåtet. Elisabeth Trotzig, reklamombudsman, förklarar vad som är tillåtet och vad som är Greenwashing och vilseledande miljöargument.

På eftermiddagen får du välja mellan två högaktuella pooler kring juridik och branding. I juridikspåret har vi bjudit in Steven J. Wadyka, Jr från USA och Greenberg Traurig, LLP samt Max OkerBlom från Hanken School of Economics i Finland.

I brandingpoolen berättar Madeleine Lassoued, från Volvo Car Mobility med arbetet med att bygga ett varumärke från grunden. Vi lyssnar också till Maija Tahvanainen från Stora Enso om hur man bygger ett globalt varumärke ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom kommer Ida Schinkler från Elite Hotels of Sweden och delger sina erfarenheter om avgörande kreativitet i kristider.

Dagen avslutas med Katarina Barrling, statsvetare från Uppsala universitet som kommer tala om hur det politiska landskapet har förändrats. Stämmer verkligen kartan med terrängen?

Anmäl dig redan i dag till denna inspirerande mötesplats för framtidens varumärkesutveckling. Varmt välkommen till Stockholm i mars!

Läs hela programmet här

Ladda ner broschyren i PDF-format här