Stort grattis till HSB – 2018 års vinnare av Signumpriset!

Juryns motivering kan du läsa här

Toolbox för bospar. Målgrupp B - Barnfamiljer

Foto: Bingo Rimér
Angelica Maria-470x Fotograf Kalle_Nordlund

Foto: Karl Nordlund