Vad kommer ditt pass på Varumärkesdagen att handla om?
Jag och Johannes Wickbom kommer att prata om vilket ansvar varumärken har idag och kommer att ha i framtiden. När varumärken i högre grad vill vara en del av folks vardag i syfte att skapa en relation och kanske lojalitet ökar också deras ansvar. Är det ok att sprida budskap om ökad konsumtion bara för att varumärken även lägger en liten del av budgeten på CSR relaterade initiativ, eller för deras reklam lyfter fram frågor som är relevanta för vårt samhälle? Vad är det som sägs men som inte diskuteras eller problematiseras? Får vi, eller kanske måste vi mer än någonsin, ifrågasätta själva köpbudskapen nu när de är snyggt förpackade. Dessa frågor anser vi vara viktiga att diskutera och vad är mer passande än att göra det på varumärkesdagen.

Vilka utmaningar ser du framför dig för arbetet kring varumärkesbyggande?
Den digitala omställningen har förändrat verktygen och möjligheterna att bygga och bibehålla sin varumärkesposition och kännedom, framförallt i nya och yngre målgrupper som inte konsumerar traditionell reklamtung media i lika hög utsträckning. Det blir inte bara en utmaning att nå utan också om att få målgruppen att känna, tycka och engagera sig. Här finns det en risk för varumärken att stagnera om de inte vågar att satsa på en väg framåt. Samtidigt belönas de som redan är starka varumärken i högre utsträckning när det är svårare att bygga nya utmanare.