Johan kommer genom en liveinspelning av Varumärkespodden att intervjua Jacob de Geer på Varumärkesdagen 2017

Vad är Varumärkespodden och hur kommer liveinspelningen att gå till på #varumarkesdagen?
I Varumärkespodden diskuterar vi företagsbyggande, varumärkesbyggande och ledarskap i en tid med helt nya krav på användarvärde och samhällsvärde. Vår tanke är att låta syftes-drivna företagsledare från olika intressanta varumärken och branscher komma till tals kring vad det är som driver dem som personer, hur de är som ledare i sina organisationer och hur de ser på varumärkesbyggande i ett övergripande perspektiv. Tidigare har vi bl a intervjuat företagsledare från Telia, Volvo, The Absolut Company med flera.

Det här är första gången som vi spelar in live med publik, så det ska bli en riktigt spännande utmaning! Det blir en poddinspelning utan skyddsnät. Vi brukar vilja ge våra deltagare chansen att prata om sin egen drivkraft, om sin ledarskapsstil och filosofi för att sen koppla det till företagsbyggande och varumärkesbyggande. Med Jacob tror jag att vi kommer vara väldigt nyfikna på att ställa frågor om hans egen drivkraft i entreprenörskapet och den rörelse som iZettle driver med sitt varumärke – att demokratisera och förenkla entreprenörskap.

Vilka utmaningar ser du framför dig för era kunders varumärkesarbete?
Vi märker av ett stort intresse och sug efter klokskap kring frågan om disruptiv förändring. Allt fler branscher integreras med varandra och stöps om i grunden av nya snabbfotade utmanare. Bransch efter bransch utsätts för ”big-bang disruption” som förändrar spelreglerna för hela kategorin. När medellivslängden för företag har minskat från 61 till 18 år de senaste 50 åren oroar sig fler och fler företagsledare för att hamna i bakvattnet. 6/10 företagsledare är oroliga för nya disruptiva utmanare och 7/10 räds att deras erbjudande kommer förlora relevans inom 3 år. På grund av den här turbulensen är den stora frågan för varumärken idag hur man tar rätt framtidsroll i människors liv och i samhället i stort.

 Är du nyfiken på någon annan talare på Varumärkesdagen?
Det känns som ett väldigt spännande program genom hela dagen. Om jag ska välja ut någon som jag är lite extra nyfiken på så ska det bli roligt att höra Johan Backmans tankar kring Circle K:s förändringsresa och vilka reella förändringar som rebrandingen medför. Det blir en spännande dag!