Vad är viktigt att tänka på i samspelet mellan brandingen och juridiken? Och kan AI spela en viktig roll i utvecklingen av samspelet mellan varumärkesbyggandet och juridiken? För att få svar på dessa frågor vände vi oss till Kirsi Ekström, Director IPR & Trademarks på Telia Company. Under Varumärkesdagen kommer hon att dela med sig av sina erfarenheter från re-brandingen av varumärket Telia i Norden och Baltikum. Hon kommer dessutom att förklara vad du bör tänka på för att få till en smidig och effektiv samverkan mellan branding och juridiken.

Vad kommer ditt pass på Varumärkesdagen att handla om?
Jag kommer att tala om samarbete mellan juridik och branding och använda som exempel vår senaste rebranding dvs ändring av loggan samt varumärket i en del länder.

Vad behöver man tänka på i samspelet mellan branding och juridik?
Vi talar inte alltid samma språk dvs använder inte gemensamma termer, fast vi menar samma sak. Det är viktigt att kunna förstå varandra och se till att information når alla som behöver vara informerade. Personligen tycker jag att det viktigaste är att sprida kunskap om IPR-ärenden generellt i bolaget, vilket inte alltid är så lätt i dagens organisationer som ändras ständigt och takten på produktutvecklingen ökar. Time to market blir kortare hela tiden!

Hur tror du att arbetet med varumärkesbyggande och juridiken kommer att utvecklas framöver?
Vi använder redan i dag en hel del elektroniska resurser, dvs mängden papper minskas år efter år. Varumärken kan användas på ett sätt som inte var möjligt tidigare, vilket speglas i att de grundläggande kraven på att varumärket skall återges grafiskt har ändrats. Inom juridiken kommer vi varumärkesägare säkert att testa hurdana registreringar vi kan erhålla och samtidigt medför den här ändringen utmaningar i övervakning av ens rättigheter. Därtill tror jag att AI kommer att spela en stor roll åtminstone i övervakning och förundersökningar av varumärken men även i det administrativa arbetet inom bolagen.

Är det någon annan talare på Varumärkesdagen som du är nyfiken på?
Jag är nyfiken på allting, men sensorisk marknadsföring låter faktiskt intressant för att inte tala om Rovios portfölj och sätt att arbeta med varumärken.

Vi tackar Kirsi för hennes medverkan och ser fram emot att få lyssna på hennes case från Telia.