Programmet för Varumärkesdagen 23 januari 2020 är under produktion.