Programmet för 2019 är under produktion och kommer att presenteras här.