Talarintervju – Hampus Knutsson, Prime

Hur kan man skydda sitt varumärke och bygg förtroende under en period av kris? Hampus Knutsson arbetar som seniorkonsult på Prime och har tidigare arbetat som kommunikationschef för Moderaterna. Han är aktuell som talare på Varumärkesdagen 2019 där han med sin programpunkt ”Krishantering bakom rubrikerna – att skydda ett varumärke i mediastorm” kommer att prata om hur man skyddar och hanterar sitt varumärke trots att det blåser. Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Hampus inför konferensen och hans svar ser du nedan.

Vad kommer ditt pass på Varumärkesdagen 2019 att handla om?
Jag tänkte prata om krishantering bakom rubrikerna och hur man kan tänka och agera om man får rollen som skurk i det mediala dramat. För agera måste man göra.

Vad är extra viktigt att tänka på när det blåser kring sitt varumärke?
Den första frågan du ska ställa dig är om du är hatad av rätt anledning eller av fel anledning. Är du hatad av rätt anledning så har du ett verksamhetsproblem och då måste du ta tag i problemet.

Är du hatad av fel anledning så har du ett kommunikationsproblem och då måste du hantera bilden av problemet.

Hur kan man bygga förtroende för sitt varumärke under en kris?
Jag brukar säga att den bästa krishanteringen är att göra rätt från början. Och det är aldrig försent att göra om och göra rätt. Det är oftast inte krisen i sig som avgör hur förtroendet påverkas, utan det som avgör hur stort uttaget blir på förtroendekontot är själva hanteringen av krisen.

Vilka trender kan du se när det gäller hur företag och organisationer arbetar med sin kommunikation?
Min känsla är att värdet av grundläggande förtroende för varumärken kommer in på ett tidigare stadium idag än för bara ett par år sedan. Många bolag bygger exempelvis in hållbarhetstänk och medarbetaransvar i själva affärsidén och då kan det bli en bärande del av marknadsföringen och berättelsen om bolaget. Det är ju en väldigt positiv utveckling. Å andra sidan finns det en kränkthetstrend som gör många organisationer överdrivet försiktiga. Fler borde sticka ut hakan och stå för något, utan rädsla för att få en smocka. Nikes kampanj med Kaepernick är ett lysande exempel på motsatsen. Jag skulle vilja se fler som vågar stå upp för det man tror på och satsa på det.  Självklart är det bättre att tänka efter före och hellre jobba långsamt och rätt än fort och fel. Men att avstå från att välja vinkel och kommunicera för att någon kan tänkas bli trampad på tårna, det tror jag är fel väg att gå både när det gäller trovärdighet och att göra kommersiella landvinningar. 

Är det någon annan talare på Varumärkesdagen som du är nyfiken på?
Ja, exempelvis Indiskas vd Karin Lindahl som ska prata om deras resa tillbaka från krisen.