Utmaningar med varumärkesarbetet på den omreglerade spelmarknaden

Lena Lassenius arbetar som General Counsel på Svenska Spel och är aktuell som talare på Varumärkesdagen 2022. Vi passade på att ställa några frågor till henne inför konferensen där hon berättar vad hon kommer att prata om, hur omregleringen av spelmarknaden har påverkat deras arbete och vilka utmaningar de möter gällande varumärkesintrång.

Vad kommer du prata om på Varumärkesdagen?

Jag kommer att dela med mig av hur vi arbetar med våra varumärken på Svenska Spel – både hur vi tänker strategiskt och hur vi jobbar i praktiken med skydd av våra varumärken.

Hur har omregleringen av spelmarknaden påverkat ert arbete?

Eftersom konkurrensen är större nu än tidigare är det så klart viktigt att våra varumärken syns och fylls med budskap som gör att det är hos oss man helst vill spela. Rent praktiskt har omregleringen också inneburit att vi behövt dela upp vår koncern i olika bolag. Varumärkena och kommunikationen har behövt anpassas så att det tydligt framgår vilket bolag som är avsändare. Det medför en del utmaningar och det tänkte jag berätta lite mer om på Varumärkesdagen.

Vilka utmaningar möter ni gällande varumärkesintrång?

Den största utmaningen skulle jag säga är att vissa varumärken för spel är ganska beskrivande så det kan vara svårt att bedöma om det över huvud taget är ett intrång som vi har möjlighet att agera på. Av samma anledning kan det vara svårt att veta om vi gör intrång i någon annans ensamrätt om man använder beskrivande benämningar på spel som någon annan också erbjuder.

På vilket sätt är det speciellt är vara verksam i spelbranschen?

Eftersom många spelbolag erbjuder i princip samma eller liknande spel kan det ibland vara svårt att sticka ut och vara unik. Dessutom heter vissa av våra klassiska spel, t ex Keno och Lotto, samma sak i andra länder. Nu när spelmarknaden har öppnats upp och inte är lika lokal som tidigare är det ibland en utmaning att skydda våra varumärken i Sverige.

Är det någon annan talare på Varumärkesdagen du är nyfiken på?

Det finns många intressanta talare men ämnet ”Internet of senses” är jag särskilt nyfiken på! Det ska bli spännande att höra hur man ska kunna uppleva Internet med alla sinnen. Även ”Trender och förändrade köpbeteenden i spåren av Corona” ska bli riktigt intressant.