Vilket är Sveriges populäraste varumärke?

På Varumärkesdagen 2023 är vi mycket stolta över att kunna presentera PRV:s generaldirektör Peter Strömbäck som talare. Peter kommer att ta med dig på en resa genom varumärkets historia och berätta om vilka varumärkestyper som finns och vad som skiljer dem åt. Vi sköt iväg några frågor inför konferensen där han bla berättar vad som är extra viktigt att tänka på när man söker skydd för sitt varumärke, vilka fallgropar man ska undvika vid registrering och vad deltagarna kan förväntas ta med sig efter presentationen.

Vad kommer du prata om på Varumärkesdagen?

Varumärke är en värdefull och viktig tillgång för alla företag. Hur man arbetar med varumärket kan i många fall avgöra verksamhetens resultat. Möjligheterna med varumärket är stora (oändliga) och jag ska förklara hur.

Vad är extra viktigt att tänka på när man ska söka skydd för sitt varumärke?

Ett varumärke behöver inte var nytt eller unikt. Det går bra att använda vanliga ord, bokstäver, siffror eller figurer. Idag kan i princip allt fungera som ett varumärke, till och med doft eller rörliga animeringar. Däremot så måste ditt varumärke verkligen uppfattas som ett varumärke. Varumärket får tex. inte bestå av ord eller symboler som behöver hållas fritt i branschen eller ord som beskriver varan eller tjänsten som du vill söka skydd för. Det är också bra att försöka ta reda på om ditt eller ett liknande varumärke redan finns registrerat. Det kan du bland annat göra genom att söka i PRV:s databaser.

Fundera också på för vilka varor och tjänster du vill skydda ditt varumärke. Både för det som du behöver skydd för idag, men också för varor och tjänster som du tror att du kan behöva skydd för i framtiden. Observera att du måste börja använda ditt varumärke för de varor och tjänster som din ansökan avser inom 5 år.

Vilka fallgropar ska man undvika vid registrering?

Tänk på vad det är för varumärkestyp du vill ha skydd för och hur du återger ditt varumärke i ansökan. Du får skydd för exakt den utformning du skickar in till oss och det finns begränsade möjligheter att korrigera märket i efterhand. Om du vill ha skydd för t.ex. en logga är det viktigt att du använder dig av rätt utformning och färgkombinationer etc.

En annan sak som ibland kan bli fel är valet av varor och tjänster som varumärket ska gälla för, så ring gärna PRV för att få vägledning.

Har du några tips på hur man bäst bevakar sitt varumärke?

Känn din marknad och var aktiv. Ditt varumärke är en värdefull tillgång. Det är upp till dig att bevaka och skydda det. Det finns tjänster som bevakar vilka varumärken som registreras, så att du inom viss tid kan skicka in en invändning mot en registrering som du anser är för lik din egen. Att invända i samband med registrering är ett relativt billigt och enkelt sätt att hindra konkurrerande varumärken redan innan de tas i bruk i större omfattning. På så sätt kan man ofta undvika mer kostsamma tvister.

Ta fram en strategi för hur företaget ska bevaka marknaden och använda rättigheten aktivt. Vad avgör när man ska invända eller skicka ett varningsbrev? Vilka marknader är särskilt viktiga att bevaka? Hur följer man bäst upp samarbetspartners eller återförsäljares användning av varumärket. Behövs det en AFA-ansökan (application for action) för att bevaka inflödet från tredje land. Med en enkel strategi blir bevakningen mer genomtänkt och konsekvent.

Var också uppmärksam på hur ditt varumärke används så att det inte allmänheten slutar uppfatta ditt märke som ett varumärke, utan uppfattar det som ett vanligt ord som beskriver din produkt, då kan din ensamrätt försvinna.

Hur är kunskapen kring immateriella tillgångar bland företag och organisationer?

Kunskapen är tyvärr mycket låg. Det ser vi i våra olika mätningar och dom insatser vi genomför i vårt kunskapshöjande uppdrag. Många missar att den största andelen av ett företags- eller organisations värden består av immateriella tillgångar och att det därmed är väldigt viktigt att förstå och ha koll på dessa värden. Så enkla saker som att skydda sitt företagsnamn och varumärke är många som missar.

Hur viktigt är det för Sverige som ett innovationsland att koll på sina immateriella tillgångar?

Sverige går miste om stora värden och får en sämre konkurrenskraft till andra länder om man inte hanterar sina tillgångar affärsstrategiskt. Företag kopieras och konkurreras ut av andra med bättre kontroll och skydd.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig efter presentation?

Vårt mål är att alla åhörare som lyssnar på vårt pass skall känna sig trygga med vart man vänder sig om man vill veta mer om varumärkesskyddet.  På www.prv.se har vi information till allmänheten med även till de som arbetar som varumärkesrådgivare idag, en proffsingång helt enkelt.

Och kom ihåg – att vårda sitt varumärke kan vara skillnaden mellan framgång och motgång. PRV arbetar för att Sverige även framöver skall vara ett föregångsland genom att företag och innovatörer i rätt tid och på rätt sätt skyddar sina varumärken.